Služby

 • celoročné zariadenie pre deti od 1 roka od 10 rokov bez obmedzenia
 • denná 24 hodinová prevádzka
 • odvoz a dovoz dieťaťa do a zo škôlky
 • možnosť vyzdvihnutia dieťaťa aj na prvom stupni ZŠ a príprava na ďalší školský deň
 • možnosť dohody o dovoze dieťaťa rodičovi na určitú hodinu
 • profesionálna starostlivosť rodinného typu
 • možnosť krúžkovej činnosti priamo v zariadení
 • rehabilitačná činnosť
 • logopédia
 • možnosť odviezť a doviezť dieťa na prehliadku k lekárovi
 • možnosť doliečenia dieťaťa, ktoré nie je infekčné
 • možnosť opatery dieťaťa aj v rodinnom prostredí pri mimoriadnych situáciach